[CC_SHORT FILM]client : jimmy choo


JIMMY CHOO DIAMOND LIGHT MAXI FILM DIRECTION AND PRODUCTION (2023.03)

지미추  다이아몬드 라이트 맥시 스니커즈  영상 기획 /  제작